EXDC pajiset me leje ndërtimi për kompleksin Exclusive 4. Ndërtimi do të fillojë më 01 nëntor 2014 dhe pritet te perfundoje ne shtator te vitit 2015.