EXDC dizajnon strukturën dhe formën arkitektonike të kompleksit Exclusive 4. Kompleksi është një kombinim i hapësirave afariste, zyreve si dhe banesave individuale.