EXDC pajiset me leje ndërtimi për kompleksin Exclusive 4. Ndërtimi do të fillojë në pranverën e viti 2014